O nas

RegioHurt.pl jest to system informatyczny umożliwiający zakupy bezpośrednio u producenta lub u dystrybutora. Współpracujemy z producentami którzy chcą swoje produkty sprzedawać przez internet i upatrują w kanale online możliwości rozwoju kolejnego kanału dystrybucji.

"Platforma powstała z myślą o ludziach, miłości do jedzenie i zdrowego stylu życia"

Radosław Czapnik, Prezes Zarządu

W czerwcu 2014 powstała wizja tego co chcemy zrobić, a mianowicie: “Dostarczyć konsumentom zdrowe produkty żywnościowe, prosto od producenta, wykorzystując nowoczesny kanał sprzedaży, jakim jest obecnie internet i sklepy internetowe". Wybór pierwszego Producenta był bardzo prosty: firma Mlekovita i rozpoczęcie współpracy z oddziałem w Warszawie na terenie województwa Mazowieckiego.

W lutym 2015 roku założyliśmy spółkę Kompania eCommerce z o.o., która jest właścicielem platformy sprzedażowej B2B www.RegioHurt.pl. W kolejnych miesiącach byliśmy w stanie zachęcić do współpracy nowe oddziały Mlekovita, a w czerwcu 2016 roku ostatecznie system zaczął działać w całej Polsce, integrując ponad 20 oddziałów. Kilka miesięcy wcześniej dodaliśmy kolejnego producenta - Kingę Pienińską i rozpoczęliśmy na dobre zmianę myślenia wśród przedsiobiorców odnośnie alternatywnej możliwości zakupów firmowych. Kwiecień 2017 roku to dla nas kolejny przełom - uruchamiamy nową wersję platformy RegioHurt.pl i zaczynamy współpracę z kolejnymi producentami.


Misja i Cele

Misją RegioHurt jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę z czołowymi polskimi Producentami (zaczęliśmy w branży FMCG), wymianę know-how i działania propagujące e-handel. “Internet jest globalny, rozwijamy platformę RegioHurt.pl tak, aby kupcy z całego świata mogli zapoznać się z produktami rodzimych producentów, a technologia umożliwiała zrealizowanie zakupów.“

Nasze Cele:

  • Regiohurt.pl ma być powszechnie stosowanym systemem IT w celu zrealizowaniu zakupów w przedsiębiorstwie
  • Dla producentów i dystrybutorów RegioHurt ma być pierwszym wyborem przy wdrożeniu sprzedaży internetowej w firmie
  • Razem z rozwojem platfromy dodawanie nowych producentów, nowych kategorii produktów i nowych branż
  • Chcemy przyczynić się do rozwoju rodzimej gospodarki w różnych jej branżach, poprzez działania prowadzone w internecie
  • Propagowanie innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych, sprzętu i oprogramowania w celu poprawy efektywności przedsiębiorstwa
  • Wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych w obszarze e-handlu
  • Edukowanie i wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych

Dane Spółki:

Kompania eCommerce Sp. z o.o.
NIP: 1132890563
REGON: 361595947
ul. Bora Komorowskiego 44/3
03-982 Warszawa
KRS: 0000559394 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał zakładowy: 10000 zł