Kontakt

Dane firmy:


Kompania eCommerce Sp. z o.o.
NIP: 1132890563
REGON: 361595947
ul. Bora Komorowskiego 44/3
03-982 Warszawa
KRS: 0000559394 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał zakładowy: 10000 zł

kontakt@regiohurt.pl
(+48) 533 684 991
pon. - pt. 9:00 - 17:00